Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zasadach obowiązujących przy organizacji wycieczek do OTV Białystok w tym roku.

1. W wycieczkach po Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku uczestniczyć mogą przedszkolaki, uczniowie, studenci oraz zorganizowane grupy osób dorosłych (grupa nie powinna przekraczać 30 osób).
2. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w studio telewizyjnym, pomieszczeniach reżyserskich, montażach i newsroomie.
3. Planowany czas wycieczki: ok. 60 min.
4. W celu ustalenia terminu wycieczki prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 85 66-48-102 lub mailowy: dorota.lewczuk@tvp.pl.
Rezerwacje przyjmowane są na minimum tydzień wcześniej.

Cennik zwiedzania OTTVP w Białymstoku:
Ilość osób w grupie Cenna brutto
1-10 osób                 50,00
11-20 osób               100,00
21-30 osób               150,00

Opłaty za zwiedzanie należy dokonywać w terminie 3 dni przed zarezerwowanym terminem wycieczki na konto Telewizji Polskiej S.A.: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 z dopiskiem „WYCIECZKA DO OTVP Białystok" Po dokonaniu wpłaty prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać zamieszczone powyżej zamówienie wycieczki wraz z potwierdzeniem wpłaty faksem lub e-mailem.
Grupy wycieczkowe spotykają się z osobą odpowiedzialną z ramienia OTTVP w Białymstoku w holu recepcyjnym.
Przewodnik jest zobowiązany do oczekiwania na grupę do 30 minut. W przypadku większego spóźnienia lub nieprzestrzegania regulaminu Telewizja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia wycieczki bez zwrotu kosztów.
Organizator nie zapewnia wjazdu autokaru na teren parkingu Telewizji Polskiej S.A. oraz uczestnictwa podczas nagrywania programów.
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym niezwłocznie powiadomić organizatora wycieczki.
Organizacją wycieczek po OTV Białystok zajmuje się Pani Dorota Lewczuk.

Kontakt: Dorota Lewczuk – Główny specjalista
15-464 Białystok ul. Włókiennicza 16A
tel. 85 66 48 102,
kom. 601 600 861
fax 85 652 10 77
e-mail: dorota.lewczuk@tvp.pl