Czy budowa linii kolejowej Rail Baltica przez Mońki zablokuje i podzieli miasto? Pytają o to mieszkańcy i samorządowcy. Większy ruch pociągów to konieczność częstego zamykania rogatek na przejazdach kolejowych, a to blokuje ruch samochodów na biegnącej przez miasto drodze krajowej. O budowie bezkolizyjnego przejazdu nad lub pod torami nie ma mowy.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.