Dodatkowe oznakowanie - to ma wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń kierowców u zbiegu ulic Kawaleryjskiej i Wiosennej w Białymstoku. Nakaz jazdy w prawo miał ułatwić poruszanie się komunikacji miejskiej, ale kierowcom trudno zrozumieć sens takiego rozwiązania. I dlatego - często ignorują przepisy.