Piesi i rowerzyści - ich nie chronią pasy bezpieczeństwa, czy poduszki powietrzne. Najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia uczestnicy ruchu. Wśród nich - seniorzy. To właśnie do nich skierowana jest ogólnopolska akcja, która ma zwiększać świadomość i wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym.